Geneva fashion week promo tour by ADC Diffusion. Hataba Roberto Photography

Karina Bezruchenko Model

Geneva fashion week promo tour by ADC Diffusion. Hataba Roberto Photography

Added to Karina Bezruchenko

In this album